Forum


Powrót umowa w nowej sutawie

M.

Monika .....

3

Czy dopuszczalne jest, aby Wykonawca złożył umowę po styczniu 2021 w formie elektronicznej - podpisaną kwalifikowanym podpisem, a zamawiający po wydrukowaniu jej podpisuje w tradycyjny sposób?
Czy dopuszczalne jest, aby Wykonawca złożył umowę po styczniu 2021 w formie elektronicznej - podpisaną kwalifikowanym podpisem, a zamawiający po wydrukowaniu jej podpisuje w tradycyjny sposób?
0
2020-11-12 10:28 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 850

Tak jest dopuszczalne. Jeśli umowę zawieracie w formie hybrydowej - elektronicznie i papierowo, to każda ze stron otrzymuje egzemplarz umowy w jednej i drugiej formie.
Tak jest dopuszczalne. Jeśli umowę zawieracie w formie hybrydowej - elektronicznie i papierowo, to każda ze stron otrzymuje egzemplarz umowy w jednej i drugiej formie.
0
2020-11-12 11:16 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy