Forum


Powrót wynagrodzenie ryczałtowe 23% a w kosztorysie ofertowym 8%

A.

Anna .....

2

Mam taką sytuację.
Przetarg nieograniczony, zaprojektuj i wybuduj. Postępowanie powtarzane. W drugim postępowaniu złożono 1 ofertę niepodlegającą odrzuceniu. Przetarg ogłoszony na wynagrodzenie ryczałtowe (wykonawca w ofercie podał 23% Vat). Zamawiający przed podpisaniem umowy zażądał (zgodnie z zapisami treści SIWZ) kosztorysu ofertowego, który ma mu służyć przy ewentualnym wystąpieniu robót zaniechanych lub dodatkowych (które Zamawiający przewidział we wzorze umowy). W kosztorysie ofertowym widnieje 8% podatku VAT. Co robić. Zawarcie umowy określoną w umowie 23% stawką VAT jest możliwe, prawda?
Mam taką sytuację. Przetarg nieograniczony, zaprojektuj i wybuduj. Postępowanie powtarzane. W drugim postępowaniu złożono 1 ofertę niepodlegającą odrzuceniu. Przetarg ogłoszony na wynagrodzenie ryczałtowe (wykonawca w ofercie podał 23% Vat). Zamawiający przed podpisaniem umowy zażądał (zgodnie z zapisami treści SIWZ) kosztorysu ofertowego, który ma mu służyć przy ewentualnym wystąpieniu robót zaniechanych lub dodatkowych (które Zamawiający przewidział we wzorze umowy). W kosztorysie ofertowym widnieje 8% podatku VAT. Co robić. Zawarcie umowy określoną w umowie 23% stawką VAT jest możliwe, prawda?
0
2020-11-12 11:31 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 933

Najpierw nie podpisywać umowy i sprawdzić, czy policzył 8%, czy 23%. Być może się pomylił. Jeśli policzył 8%, to trzeba zażądać nowego kosztorysu z właściwą stawką podatku VAT.
Najpierw nie podpisywać umowy i sprawdzić, czy policzył 8%, czy 23%. Być może się pomylił. Jeśli policzył 8%, to trzeba zażądać nowego kosztorysu z właściwą stawką podatku VAT.
0
2020-11-12 11:44 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy