Forum


Powrót UMOWA ZLECENIE

M.

Monika .....

3

proszę o podpowiedź. zawarłam umowę z art. 4 pkt 8 na usługi na okres 12 miesięcy - 01.01.2021 do 31.12.2021. co w momencie jak zostaną wprowadzone przepisy dotyczące tzw. "ozusowania" umów zlecenia? czy taką umowę będzie można negocjować? przy czym każda ewentualna podwyżka spowoduje przekroczenie kwoty 30.000 euro.
proszę o podpowiedź. zawarłam umowę z art. 4 pkt 8 na usługi na okres 12 miesięcy - 01.01.2021 do 31.12.2021. co w momencie jak zostaną wprowadzone przepisy dotyczące tzw. "ozusowania" umów zlecenia? czy taką umowę będzie można negocjować? przy czym każda ewentualna podwyżka spowoduje przekroczenie kwoty 30.000 euro.
0
2020-11-12 14:55 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Umowy do wartości 30000€ nie podlegają ograniczeniom w zakresie ich zmiany jak te które były realizowane w oparciu o Pzp. Więc od wystapienia przesłanek, zapisów umowy i woli stron umowy zalezy czy i w jakim zakresie będą zmieniane. Jesli ewentualna zmiana została wywołana okolicznościami, których zamawiający nie znał w momencie wszczęcia postępowania (projekt - to jeszcze nie prawo) to nie musiał uwzględniac licząc wartość. Natomiast wprowadzenie zmiany przepisów w trakcie obowiązywania umowy pozostaje już bez wpływu na liczenie wartości zamówienia.
Umowy do wartości 30000€ nie podlegają ograniczeniom w zakresie ich zmiany jak te które były realizowane w oparciu o Pzp. Więc od wystapienia przesłanek, zapisów umowy i woli stron umowy zalezy czy i w jakim zakresie będą zmieniane. Jesli ewentualna zmiana została wywołana okolicznościami, których zamawiający nie znał w momencie wszczęcia postępowania (projekt - to jeszcze nie prawo) to nie musiał uwzględniac licząc wartość. Natomiast wprowadzenie zmiany przepisów w trakcie obowiązywania umowy pozostaje już bez wpływu na liczenie wartości zamówienia.
0
2020-11-12 17:14 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy