Forum


Powrót łączyć czy nie

M.

Monika .....

4

Dzień dobry
Planujemy w jednym miesiącu wykonać 1) przebudowę placu zabaw w miejscowości A, 2) remont placu zabaw w m-ści B, c) montaż urządzenia zabawowego w m-ści C. Na każdy obiekt została opracowana odrębna dokumentacja projektowa. Każdy obiekt ma wartość szacunkową poniżej 30 000 euro.
Czy powinnam sumować wartość tych trzech obiektów i udzielać zamówienia zgodnie z ustawą, czy jako że są to samodzielne obiekty budowlane traktować je jako odrębne zamówienia?
Dziękuję za podpowiedzi.
Dzień dobry Planujemy w jednym miesiącu wykonać 1) przebudowę placu zabaw w miejscowości A, 2) remont placu zabaw w m-ści B, c) montaż urządzenia zabawowego w m-ści C. Na każdy obiekt została opracowana odrębna dokumentacja projektowa. Każdy obiekt ma wartość szacunkową poniżej 30 000 euro. Czy powinnam sumować wartość tych trzech obiektów i udzielać zamówienia zgodnie z ustawą, czy jako że są to samodzielne obiekty budowlane traktować je jako odrębne zamówienia? Dziękuję za podpowiedzi.
0
2020-11-13 13:35 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Stanowisko UZP z 2012 r w sprawie o która Pani pyta:
„W sytuacji, gdy przedmiotem zamówienia są jednorodne rodzajowo roboty budowlane np. wymiana dachów na kilku budynkach pozostających w zarządzie zamawiającego, przedmiotem zamierzenia budowlanego powinna być co do zasady całość prac składających się na remonty dachów, bez względu na konieczność pozyskania przez zamawiającego niezbędnych decyzji o pozwoleniu na budowę wymaganych przepisami Prawa budowlanego dla poszczególnych budynków odrębnie” .
Ponieważ roboty w trzech miejscowościach maja jednorodny charakter (place zabaw) najbezpieczniej jest liczyc jedną wartość i zrobic postepowanie z podziałem na 3 części
Stanowisko UZP z 2012 r w sprawie o która Pani pyta: „W sytuacji, gdy przedmiotem zamówienia są jednorodne rodzajowo roboty budowlane np. wymiana dachów na kilku budynkach pozostających w zarządzie zamawiającego, przedmiotem zamierzenia budowlanego powinna być co do zasady całość prac składających się na remonty dachów, bez względu na konieczność pozyskania przez zamawiającego niezbędnych decyzji o pozwoleniu na budowę wymaganych przepisami Prawa budowlanego dla poszczególnych budynków odrębnie” . Ponieważ roboty w trzech miejscowościach maja jednorodny charakter (place zabaw) najbezpieczniej jest liczyc jedną wartość i zrobic postepowanie z podziałem na 3 części
0
2020-11-13 14:44 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy