Forum


Powrót BŁEDNY WZÓR OCENY OFERT

K.

Katarzyna .....

3

W SIWZ podano błedny wzór do oceny ofert za gwarancje.
Wzór powinien wyglądać tak:
(gwarancja1+gwarancja2+gwarancja3)/maksymalna liczba pkt możliwa do uzyskania za gwarancje*20
A wyglądał tak:
(gwarancja1+gwarancja2+gwarancja3)*20%
Wg wzoru podanego w SIWZ oferta, która powinna dostać 20 pkt, dostaje ich 8.
Co w takiej sytuacji? Czy trzeba unieważnić postepowanie?

Termin składania ofert upłynął.
W SIWZ podano błedny wzór do oceny ofert za gwarancje. Wzór powinien wyglądać tak: (gwarancja1+gwarancja2+gwarancja3)/maksymalna liczba pkt możliwa do uzyskania za gwarancje*20 A wyglądał tak: (gwarancja1+gwarancja2+gwarancja3)*20% Wg wzoru podanego w SIWZ oferta, która powinna dostać 20 pkt, dostaje ich 8. Co w takiej sytuacji? Czy trzeba unieważnić postepowanie? Termin składania ofert upłynął.
0
2020-11-16 09:56 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Jesli jest Pani po stronie wykonawcy należy wystapic do zamwiającego z pytaniem dotyczącym treści siwz z sugestia zmiany obliczeniania kryterium . Jeśli natomiast jestt Pani po stronie zamawiającego nalezy zmienic siwz w części dotyczącej kwestionowanego kryterium
Jesli jest Pani po stronie wykonawcy należy wystapic do zamwiającego z pytaniem dotyczącym treści siwz z sugestia zmiany obliczeniania kryterium . Jeśli natomiast jestt Pani po stronie zamawiającego nalezy zmienic siwz w części dotyczącej kwestionowanego kryterium
0
2020-11-16 10:02 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy