Forum


Powrót dostawa biurówki - czy to rozporządzenie jest aktualne?

A.

Aneta .....

Fachowiec 111

Główny przedmiot zamówienia wg. Kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 30190000-7 – różny sprzęt biurowy i artykuły biurowe, zgodnie z rozporządzeniem Komisji WE Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie WE nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).
Główny przedmiot zamówienia wg. Kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 30190000-7 – różny sprzęt biurowy i artykuły biurowe, zgodnie z rozporządzeniem Komisji WE Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie WE nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).
0
2020-11-16 13:13 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy