Forum


Powrót Konsorcjum w zamówieniach poniżej 30.000 euro

M.

Marcin .....

3

Witam
Czy wykonawcy mogą złożyć ofertę do zamówienia poniżej 30.000 euro jako konsorcjum powołując się na art. 353-prim kc - zasady swobody zawierania umów, czy też konsorcjum jedynie działa w obrębie Ustawy PZP
Witam Czy wykonawcy mogą złożyć ofertę do zamówienia poniżej 30.000 euro jako konsorcjum powołując się na art. 353-prim kc - zasady swobody zawierania umów, czy też konsorcjum jedynie działa w obrębie Ustawy PZP
0
2020-11-17 09:40 0

A.

Aneta .....

Fachowiec 111

na logike wg mnie można, w końcu to tylko forma przedsiębiorcy . W praktyce udzielania zamówień publicznych konsorcjum to potoczna nazwa wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Dopuszczalność zawierania umowy konsorcjum wynika z zasady swobody umów (art. 3531 k.c.). Konsorcjum nie ma osobowości prawnej i nie jest instytucją nazwaną w przepisach prawa. Jest umową pomiędzy dwoma podmiotami lub większą ich liczbą (osobami prawnymi, fizycznymi, ułomnymi osobami prawnymi - spółkami osobowymi) zawieraną w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia. W wyniku zawarcia takiej umowy nie powstaje osobny byt prawny posiadający zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. Taką zdolność posiadają wyłącznie członkowie tworzący konsorcjum.
na logike wg mnie można, w końcu to tylko forma przedsiębiorcy . W praktyce udzielania zamówień publicznych konsorcjum to potoczna nazwa wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dopuszczalność zawierania umowy konsorcjum wynika z zasady swobody umów (art. 3531 k.c.). Konsorcjum nie ma osobowości prawnej i nie jest instytucją nazwaną w przepisach prawa. Jest umową pomiędzy dwoma podmiotami lub większą ich liczbą (osobami prawnymi, fizycznymi, ułomnymi osobami prawnymi - spółkami osobowymi) zawieraną w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia. W wyniku zawarcia takiej umowy nie powstaje osobny byt prawny posiadający zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. Taką zdolność posiadają wyłącznie członkowie tworzący konsorcjum.
0
2020-11-17 10:01 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy