Forum


Powrót wydrukowane pełnomocnictwo podpisana elektronicznie

J.

Justyna .....

7

1) Przetarg krajowy poniżej progów, oferty składane papierowo, tradycyjnie
2) Do oferty dołączono pełnomocnictwo (wydruk) podpisane elektronicznie.
Oczywiście nie mogę sprawdzić w żaden sposób podpisu, ponieważ posiadam tylko wydruk.
Czy w tej sytuacji należy wezwać na podstawie art. 26 ust. 3a do złożenia nowego pełnomocnictwa (pełnomocnictwo podpisane ręcznie..?)
Dodam tylko, że oferta uplasowała się na 4 pozycji.
1) Przetarg krajowy poniżej progów, oferty składane papierowo, tradycyjnie 2) Do oferty dołączono pełnomocnictwo (wydruk) podpisane elektronicznie. Oczywiście nie mogę sprawdzić w żaden sposób podpisu, ponieważ posiadam tylko wydruk. Czy w tej sytuacji należy wezwać na podstawie art. 26 ust. 3a do złożenia nowego pełnomocnictwa (pełnomocnictwo podpisane ręcznie..?) Dodam tylko, że oferta uplasowała się na 4 pozycji.
0
2020-11-17 11:13 0

K.

Katarzyna .....

Fachowiec 676

tak, wezwać do złożenia we własciwej formie oryginału bądź kopi poświadczonej notarialnie. Nie ma znaczenia na której pozycji jest oferta, pod kątem odrzucenia badamy wszystkie ofertry, nie tylko najkorzystniejszą.
tak, wezwać do złożenia we własciwej formie oryginału bądź kopi poświadczonej notarialnie. Nie ma znaczenia na której pozycji jest oferta, pod kątem odrzucenia badamy wszystkie ofertry, nie tylko najkorzystniejszą.
0
2020-11-17 11:32 2
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy