Forum


Powrót Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w Prawie zamówień publicznych 17.11.2020 r.

M.

Małgorzata .....

1

Czy dobrze rozumiem, że zamówienia bagatelne zostają w nowej Ustawie PZP.
"Dostosowane zostaną przepisy dotyczące:

definicji zamawiającego,
wyłączeń stosowania ustawy o umowie koncesji,
progu stosowania przepisów ustawy o umowie koncesji do zawierania umów,
przepisów dotyczących informacji w sprawie aktualizacji co dwa lata wartości progu unijnego dla umów koncesji podawanej przez Komisję Europejską,
tzw. koncesji mieszanych obejmujących jednocześnie różne rodzaje umów koncesji (roboty budowlane, usługi, usługi społeczne i inne szczególne usługi). Dotyczy to także koncesji udzielanych na podstawie różnych reżimów prawnych, tj. obejmujących zarówno umowy koncesji, jak również m.in. zamówienia klasyczne, zamówienia sektorowe, czy zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.
uwzględnienia – wśród zasad zawierania umów koncesji – konieczności wykrywania i eliminowania konfliktów interesów,
umów koncesji zastrzeżonych,
obligatoryjnych i fakultatywnych podstaw wykluczenia z postępowania w sprawie zawarcia umowy koncesji oraz kryteriów oceny ofert,
zasad wnoszenia skarg do sądu w ramach środków ochrony prawnej w postępowaniach o zawarcie umowy koncesji."
Nic nie ma o zamówieniach bagatelnych?
Czy dobrze rozumiem, że zamówienia bagatelne zostają w nowej Ustawie PZP. "Dostosowane zostaną przepisy dotyczące: definicji zamawiającego, wyłączeń stosowania ustawy o umowie koncesji, progu stosowania przepisów ustawy o umowie koncesji do zawierania umów, przepisów dotyczących informacji w sprawie aktualizacji co dwa lata wartości progu unijnego dla umów koncesji podawanej przez Komisję Europejską, tzw. koncesji mieszanych obejmujących jednocześnie różne rodzaje umów koncesji (roboty budowlane, usługi, usługi społeczne i inne szczególne usługi). Dotyczy to także koncesji udzielanych na podstawie różnych reżimów prawnych, tj. obejmujących zarówno umowy koncesji, jak również m.in. zamówienia klasyczne, zamówienia sektorowe, czy zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. uwzględnienia – wśród zasad zawierania umów koncesji – konieczności wykrywania i eliminowania konfliktów interesów, umów koncesji zastrzeżonych, obligatoryjnych i fakultatywnych podstaw wykluczenia z postępowania w sprawie zawarcia umowy koncesji oraz kryteriów oceny ofert, zasad wnoszenia skarg do sądu w ramach środków ochrony prawnej w postępowaniach o zawarcie umowy koncesji." Nic nie ma o zamówieniach bagatelnych?
0
2020-11-18 08:08 1

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Jesli zmiany mają dotyczyc wyłacznie problematyki koncesji to ich zakres obejmie niewielu zainteresowanych
Jesli zmiany mają dotyczyc wyłacznie problematyki koncesji to ich zakres obejmie niewielu zainteresowanych
0
2020-11-18 08:35 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy