Forum


Powrót kryteria oceny ofert - 100% cena na przedmiot zamówienia - dostawa żywności

A.

Anna .....

Fachowiec 131

Podzielcie się wiedzą. Będę miała kilka oddzielnych przetargów na sukcesywne dostawy, gdzie będzie podpisana umowa na 1 rok np.:
1. mięsa;
2. pieczywa i wyrobów cukierniczych;
3. ryb, przetworów rybnych i warzyw mrożonych;
4. mleka i przetworów mlecznych;
5. owoców i warzyw
i chciałabym zastosować kryterium 100 % cena. A z tym się wiąże określenie w opisie przedmiotu zamówienia standardów jakościowych i opisać trzeba koszty cyklu życia.
Dostawy o ustalonych standardach jakościowych jest to typ lub gatunek dostaw znormalizowane, odpowiadające przeciętnym, oferowanym w powszechnej ofercie standardom, nie zaś specyficznym wymaganiom zamawiającego, czyli Zamawiający nie będzie wymyślał produkty, tylko opisze przedmiot zamówienia dostępny na rynku w szerokim tego słowa znaczeniu , bez ograniczania konkurencji.
Ale zastanawiam się jak uwzględnić te koszty cyklu życia. Część wyrobów żywnościowych np. pieczywo, owoce i warzywa gdzie dostawy będą codziennie albo co drugi dzień albo 3 razy w tygodniu to kosztów raczej nie będzie, bo jak opisuje art. 2 pkt 1a) co to jest cykl życia np. "utrzymanie przez okres istnienia" raczej nie będzie kosztów. Ale już np. dostawy ryb, przetworów rybnych i warzyw mrożonych utrzymanie przez okres istnienia będzie miał miejsce, bo te mrożonki po dostawie przez wykonawcę trzeba przed spożyciem przez jakiś okres utrzymywać np. w zamrażarce, chłodni. Jak mam te koszty obliczyć i doliczyć do szacunkowej wartości zamówienia np. koszty prądu.
Jakie kryterium stosujecie przy żywności i koszty cyklu życia? Zapraszam do dyskusji
Podzielcie się wiedzą. Będę miała kilka oddzielnych przetargów na sukcesywne dostawy, gdzie będzie podpisana umowa na 1 rok np.: 1. mięsa; 2. pieczywa i wyrobów cukierniczych; 3. ryb, przetworów rybnych i warzyw mrożonych; 4. mleka i przetworów mlecznych; 5. owoców i warzyw i chciałabym zastosować kryterium 100 % cena. A z tym się wiąże określenie w opisie przedmiotu zamówienia standardów jakościowych i opisać trzeba koszty cyklu życia. Dostawy o ustalonych standardach jakościowych jest to typ lub gatunek dostaw znormalizowane, odpowiadające przeciętnym, oferowanym w powszechnej ofercie standardom, nie zaś specyficznym wymaganiom zamawiającego, czyli Zamawiający nie będzie wymyślał produkty, tylko opisze przedmiot zamówienia dostępny na rynku w szerokim tego słowa znaczeniu , bez ograniczania konkurencji. Ale zastanawiam się jak uwzględnić te koszty cyklu życia. Część wyrobów żywnościowych np. pieczywo, owoce i warzywa gdzie dostawy będą codziennie albo co drugi dzień albo 3 razy w tygodniu to kosztów raczej nie będzie, bo jak opisuje art. 2 pkt 1a) co to jest cykl życia np. "utrzymanie przez okres istnienia" raczej nie będzie kosztów. Ale już np. dostawy ryb, przetworów rybnych i warzyw mrożonych utrzymanie przez okres istnienia będzie miał miejsce, bo te mrożonki po dostawie przez wykonawcę trzeba przed spożyciem przez jakiś okres utrzymywać np. w zamrażarce, chłodni. Jak mam te koszty obliczyć i doliczyć do szacunkowej wartości zamówienia np. koszty prądu. Jakie kryterium stosujecie przy żywności i koszty cyklu życia? Zapraszam do dyskusji
0
2016-11-03 20:10 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

W żywności stosuje kryterium cena 100%. W OPZ opisuję dokładnie wszystkie standardy jakościowe. Co się tyczy kosztów cyklu życia przyjmuję iż występuje jeden element koszt nabycia w praktyce = cena. Pozostałe koszty cyklu życia na które mógłby mieć wpływ rodzaj zaoferowanej dostawy żywności nie występują, dlatego je pomijam. Unikam dzięki temu tworzenie dziwnych, często nieracjonalnych kryteriów których wartość stanowić musi aż 40%. Jeśli ma Pani dalej jakieś obawy, ma wartość zamówienia nie przekracza progu unijnego zawsze pozostaje zapytanie o cenę.
W żywności stosuje kryterium cena 100%. W OPZ opisuję dokładnie wszystkie standardy jakościowe. Co się tyczy kosztów cyklu życia przyjmuję iż występuje jeden element koszt nabycia w praktyce = cena. Pozostałe koszty cyklu życia na które mógłby mieć wpływ rodzaj zaoferowanej dostawy żywności nie występują, dlatego je pomijam. Unikam dzięki temu tworzenie dziwnych, często nieracjonalnych kryteriów których wartość stanowić musi aż 40%. Jeśli ma Pani dalej jakieś obawy, ma wartość zamówienia nie przekracza progu unijnego zawsze pozostaje zapytanie o cenę.
0
2016-11-04 08:27 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy