Forum


Powrót pełnomocnictwo dla członka zarządu

K.

Katarzyna .....

3

Otwarcie ofert miało miejsce 10 listopada. Wpłynęła jedna oferta, która została podpisana tylko przez jedną z osób uprawnionych do reprezentacji spółki. W dniu 12.11 wezwałam wykonawcę na podstawie 26.3 do złożenia pełnomocnictwa. W dniu dzisiejszym otrzymałam pełnomocnictwo, ale jest ono podpisane tylko przez drugiego członka zarządu (tego, który nie podpisał oferty). W KRS wskazane są dwie osoby do reprezentacji. Jeśli dokument podpisuje jedna, to winna mieć pełnomocnictwo, ale takie pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkie osoby reprezentujące, w tym również przez osobę, dla której takie pełnomocnictwo jest wystawiane. Czy mogę wezwać z 26. 3 do uzupełnienia pełnomocnictwa? Drugie pytanie - z samej treści pełnomocnictwa nie wynika umocowanie do dokonywania czynności na dzień dokonania tej czynności. Jedynie w nagłówku pełnomocnictwa jest data 2 listopad, a więc przed terminem składania ofert. Czy tak jest ok?
Otwarcie ofert miało miejsce 10 listopada. Wpłynęła jedna oferta, która została podpisana tylko przez jedną z osób uprawnionych do reprezentacji spółki. W dniu 12.11 wezwałam wykonawcę na podstawie 26.3 do złożenia pełnomocnictwa. W dniu dzisiejszym otrzymałam pełnomocnictwo, ale jest ono podpisane tylko przez drugiego członka zarządu (tego, który nie podpisał oferty). W KRS wskazane są dwie osoby do reprezentacji. Jeśli dokument podpisuje jedna, to winna mieć pełnomocnictwo, ale takie pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkie osoby reprezentujące, w tym również przez osobę, dla której takie pełnomocnictwo jest wystawiane. Czy mogę wezwać z 26. 3 do uzupełnienia pełnomocnictwa? Drugie pytanie - z samej treści pełnomocnictwa nie wynika umocowanie do dokonywania czynności na dzień dokonania tej czynności. Jedynie w nagłówku pełnomocnictwa jest data 2 listopad, a więc przed terminem składania ofert. Czy tak jest ok?
0
2020-11-18 12:06 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 931

Data pełnomocnictwa jest ok. Co do pozostałej treści: ważne jest ile spółka ma członków zarządu? Jeśli tylko dwóch (reprezentacja dwuosobowa), z tego jeden z nich udziela pełnomocnictwa drugiemu, to czytałam wyrok sądu okręgowego (niestety nie pamiętam jakiego) i nie tylko, że dla skuteczności takiego pełnomocnictwa rodzajowego wymagane jest złożenie podpisu 2 członków, również tej osoby, której udzielono pełnomocnictwa (Uchwała SN z dnia 24 kwietnia 2014 r., sygn. akt III CZP 17/14). Jeżeli członków zarządu jest więcej niż dwóch, a reprezentacja jest dwuosobowa, to pełnomocnictwo co do zasady powinny podpisać 2 inne niż pełnomocnik osoby. W omawianym przez panią przypadku nie ma reprezentacji dwuosobowej, a zgodnie z KRSem powinna być, a pełnomocnictwo nie podlega już uzupełnieniu (było już jedno wezwanie.)
Data pełnomocnictwa jest ok. Co do pozostałej treści: ważne jest ile spółka ma członków zarządu? Jeśli tylko dwóch (reprezentacja dwuosobowa), z tego jeden z nich udziela pełnomocnictwa drugiemu, to czytałam wyrok sądu okręgowego (niestety nie pamiętam jakiego) i nie tylko, że dla skuteczności takiego pełnomocnictwa rodzajowego wymagane jest złożenie podpisu 2 członków, również tej osoby, której udzielono pełnomocnictwa (Uchwała SN z dnia 24 kwietnia 2014 r., sygn. akt III CZP 17/14). Jeżeli członków zarządu jest więcej niż dwóch, a reprezentacja jest dwuosobowa, to pełnomocnictwo co do zasady powinny podpisać 2 inne niż pełnomocnik osoby. W omawianym przez panią przypadku nie ma reprezentacji dwuosobowej, a zgodnie z KRSem powinna być, a pełnomocnictwo nie podlega już uzupełnieniu (było już jedno wezwanie.)
0
2020-11-18 14:28 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy