Forum


Powrót Różnica w wykazie asortymentowo cenowym i formularzu ofertowym

P.

Przemysław .....

1

Witam,
W formularzu asortymentowo cenowym, Wykonawca poprawnie wyliczył wartości netto i wartości brutto ( cena jednostkowa x ilość), natomiast w formularzu ofertowym Wykonawca miał wpisać tylko wartość brutto, i wpisał inną niż w wykazie asortymentowo- cenowym. Czy można to uznać za inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty? Czy też jako omyłka pisarska?
Witam, W formularzu asortymentowo cenowym, Wykonawca poprawnie wyliczył wartości netto i wartości brutto ( cena jednostkowa x ilość), natomiast w formularzu ofertowym Wykonawca miał wpisać tylko wartość brutto, i wpisał inną niż w wykazie asortymentowo- cenowym. Czy można to uznać za inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty? Czy też jako omyłka pisarska?
0
2020-11-18 18:18 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

W takich przypadkach o sposobie kwalifikacji błędu/omyłki bardzo ważną rolę odgrywa "sposób obliczenia ceny" zapisany w siwz przez zamawiającego. Jeżli sposób obliczenia ceny jest taki że najpierw dokonuje się obliczen cen poszczególnych składników asortymentowych w formularzu asortymentowo- cenowym a pózniej sumę wartości poszczególnych asortymentów przenosi do forrmularza ofertowego i ta suma satnowi cene oferty - to można dokonac poprawki ceny podanej przez wykonawcę jako omyłki (rachunkowej)
W takich przypadkach o sposobie kwalifikacji błędu/omyłki bardzo ważną rolę odgrywa "sposób obliczenia ceny" zapisany w siwz przez zamawiającego. Jeżli sposób obliczenia ceny jest taki że najpierw dokonuje się obliczen cen poszczególnych składników asortymentowych w formularzu asortymentowo- cenowym a pózniej sumę wartości poszczególnych asortymentów przenosi do forrmularza ofertowego i ta suma satnowi cene oferty - to można dokonac poprawki ceny podanej przez wykonawcę jako omyłki (rachunkowej)
0
2020-11-18 20:01 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy