Forum


Powrót szacowanie wartości zamówienia

M.

Magdalena .....

0

Czy przy szacowaniu wartości zamówienia bierzecie pod uwagę również wartość zamówień, uwzględnionych w złożonych wnioskach o dofinansowanie ze środków UE, taki przykład:
- Zamawiający zaplanował w roku 2016 zakup komputerów za 120.000,00 zł brutto, ale
- złożył również w roku 2016 - 5 wniosków o dofinansowania ze środków UE, w zakresie których łącznie planowany jest zakup m.in. komputerów za kwotę 60.000,00 zł brutto.
Przy czym zakupu komputerów objętych wnioskami dokona tylko w sytuacji gdy otrzyma dofinansowanie.
Jak postępujecie w takiej sytuacji:
- czy uważacie, że Zamawiający kupując komputery w roku 2016 powinien dla każdego zakupu zastosować procedurę właściwą jak dla wartości 180.000,00 zł brutto?
Czy przy szacowaniu wartości zamówienia bierzecie pod uwagę również wartość zamówień, uwzględnionych w złożonych wnioskach o dofinansowanie ze środków UE, taki przykład: - Zamawiający zaplanował w roku 2016 zakup komputerów za 120.000,00 zł brutto, ale - złożył również w roku 2016 - 5 wniosków o dofinansowania ze środków UE, w zakresie których łącznie planowany jest zakup m.in. komputerów za kwotę 60.000,00 zł brutto. Przy czym zakupu komputerów objętych wnioskami dokona tylko w sytuacji gdy otrzyma dofinansowanie. Jak postępujecie w takiej sytuacji: - czy uważacie, że Zamawiający kupując komputery w roku 2016 powinien dla każdego zakupu zastosować procedurę właściwą jak dla wartości 180.000,00 zł brutto?
1
2016-11-04 08:06 0

W.

Wiesława .....

6

wydaje mi się, że sumujemy zamówienia w ramach danego wniosku o dofinansowanie. Oznacza to, że nie dodajemy wszystkich planowanych dostaw komputerów ale sumujemy w ramach danego wniosku i osobno w ramach budżetu miasta.
wydaje mi się, że sumujemy zamówienia w ramach danego wniosku o dofinansowanie. Oznacza to, że nie dodajemy wszystkich planowanych dostaw komputerów ale sumujemy w ramach danego wniosku i osobno w ramach budżetu miasta.
1
2016-11-04 09:17 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy