Forum


Powrót Formularz cenowym a formularz oferty.

V.

Violetta .....

3

W formularzu cenowym wykonawca miał wskazać cenę jednostkową brutto i wartość brutto natomiast w formularzu ofertowym cenę netto VAT i cenę brutto. Wskazał 23%VAT gdzie poprawny to 8%. W SIWZ nie było określonej stawki VAT. Jest to oferta najkorzystniejsza . Wg orzecznictwa uznać należy taką ofertę. Ale co zrobić gdy w f.cenowym po przeliczeniu powstały omylki rachunkowe - są to wartosci brutto i cała wartość zamówienia się zmieni. Poprawiam wartość brutto, która wynika z f.cenowego i od niej wyliczam VAT i netto? Czy mogę ingerować w cenę netto?
W formularzu cenowym wykonawca miał wskazać cenę jednostkową brutto i wartość brutto natomiast w formularzu ofertowym cenę netto VAT i cenę brutto. Wskazał 23%VAT gdzie poprawny to 8%. W SIWZ nie było określonej stawki VAT. Jest to oferta najkorzystniejsza . Wg orzecznictwa uznać należy taką ofertę. Ale co zrobić gdy w f.cenowym po przeliczeniu powstały omylki rachunkowe - są to wartosci brutto i cała wartość zamówienia się zmieni. Poprawiam wartość brutto, która wynika z f.cenowego i od niej wyliczam VAT i netto? Czy mogę ingerować w cenę netto?
0
2020-11-22 17:50 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Nie może Pani ingerowac w pierwszą cenę stanowiącą podstawę obliczeń dokonywanych przez wykonawcę- najczęściej jest to cena netto (patrz siwz punkt Sposób obliczenia ceny) Myślę o pierwszej wartości od której wychodzi wykonawca w celu obliczenia ceny oferty. Tej pierwszej wartości nie poprawiamy. Mozemy poprawić - jesli stanowią omyłki - wyniki kolejnych działań.
Co do vat(u) Ma Pani rację Oczywiście jeżlei wykonawca podał VAT -23 % a można było zastosowac 8% to nie jest błąd który dyskwalifikowałby ofertę. Wykonawca może ale nie musi zastoswac preferncyjnej stawki
Nie może Pani ingerowac w pierwszą cenę stanowiącą podstawę obliczeń dokonywanych przez wykonawcę- najczęściej jest to cena netto (patrz siwz punkt Sposób obliczenia ceny) Myślę o pierwszej wartości od której wychodzi wykonawca w celu obliczenia ceny oferty. Tej pierwszej wartości nie poprawiamy. Mozemy poprawić - jesli stanowią omyłki - wyniki kolejnych działań. Co do vat(u) Ma Pani rację Oczywiście jeżlei wykonawca podał VAT -23 % a można było zastosowac 8% to nie jest błąd który dyskwalifikowałby ofertę. Wykonawca może ale nie musi zastoswac preferncyjnej stawki
0
2020-11-22 19:20 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy