Forum


Powrót Wykluczenie wykonawcy

EK

Ewelina Kołodziejska

2

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie (art. 26 ust. 2) przedłożył zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy (wymóg na potwierdzanie spełniania warunków określonych w SIWZ). Z zaświadczenia nie wynika kiedy dokonano wpisu, zaś samo zaświadczenie zostało wydane po złożeniu oferty przez wykonawcę. Nasza komórka merytoryczna odpowiedziała, że wpisu do ww. rejestru dokonała po terminie złożenia ofert. Złożyli do mnie stosowne pismo w tej sprawie. Stąd pojawia się pytanie, czy muszę wezwać wykonawcę w trybie 26 ust. 3 do złożenia wyjaśnień itp.? Bo w mojej ocenie nie spełniają oni warunków udziału w tym postępowaniu i wzywanie ich nic nowego już nie wniesie.
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie (art. 26 ust. 2) przedłożył zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy (wymóg na potwierdzanie spełniania warunków określonych w SIWZ). Z zaświadczenia nie wynika kiedy dokonano wpisu, zaś samo zaświadczenie zostało wydane po złożeniu oferty przez wykonawcę. Nasza komórka merytoryczna odpowiedziała, że wpisu do ww. rejestru dokonała po terminie złożenia ofert. Złożyli do mnie stosowne pismo w tej sprawie. Stąd pojawia się pytanie, czy muszę wezwać wykonawcę w trybie 26 ust. 3 do złożenia wyjaśnień itp.? Bo w mojej ocenie nie spełniają oni warunków udziału w tym postępowaniu i wzywanie ich nic nowego już nie wniesie.
0
2020-11-24 07:50 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy