Forum


Powrót RODO a złożenie oferty

A.

Agata .....

0

Dzień dobry,
Mam jedno nietypowe pytanie, bierzemy udział w przetargu jako Wykonawca, w ofercie znajduje sie zapis:
"Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, i których dane zostały przekazane Zamawiającemu w ramach zamówienia" (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).)
Nie bierzemy nikogo obcego, tylko zgłaszamy naszych pracowników - czy w tym momencie mam skreślić ten zapis w ofercie?
Z góry dziękuję za pomoc :)
Dzień dobry, Mam jedno nietypowe pytanie, bierzemy udział w przetargu jako Wykonawca, w ofercie znajduje sie zapis: "Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, i których dane zostały przekazane Zamawiającemu w ramach zamówienia" (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).) Nie bierzemy nikogo obcego, tylko zgłaszamy naszych pracowników - czy w tym momencie mam skreślić ten zapis w ofercie? Z góry dziękuję za pomoc :)
0
2020-11-24 08:34 0

J.

Justyna .....

Fachowiec 653

Obowiązek informacyjny należy spełnić właśnie w zakresie tych pracowników. Np. wykonawca w wykazie wskazuje kierownika budowy (wskazuje jego imię i nazwisko), osoby wyznaczone do sprzątania obiektu itp. tym samym musi poinformować tego kierownika/inne osoby, że przekazał jego dane osobowe zamawiającemu. Należy wtedy zaznaczyć, że obowiązek został spełniony. Cokolwiek zrobicie dla Zamawiającego nie ma to wielkiego znaczenia ale w razie kontroli UODO to Państwo możecie mieć problem jeżeli nie wypełnicie tego obowiązku.
Obowiązek informacyjny należy spełnić właśnie w zakresie tych pracowników. Np. wykonawca w wykazie wskazuje kierownika budowy (wskazuje jego imię i nazwisko), osoby wyznaczone do sprzątania obiektu itp. tym samym musi poinformować tego kierownika/inne osoby, że przekazał jego dane osobowe zamawiającemu. Należy wtedy zaznaczyć, że obowiązek został spełniony. Cokolwiek zrobicie dla Zamawiającego nie ma to wielkiego znaczenia ale w razie kontroli UODO to Państwo możecie mieć problem jeżeli nie wypełnicie tego obowiązku.
0
2020-11-24 09:36 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy