Forum


Powrót Grupa kapitałowa - brak oświadczenia

PK

Piotr Królewski

0

Mam wątpliwość jaką zamawiający powinien podjąć czynność w sytuacji nieprzedstawienia przez wykonawcę oświadczenia o barku przynależności do grupy kapitałowej (oczywiście po wezwaniu z art. 26 ust. 3).
Przed nowelizacją sprawa była jasna - wykluczenie wykonawcy na podstawie 24b ust. 3.
Obecnie, po uchyleniu tego przepisu, pozostaje podstawa z art. 24 ust. 1 pkt 23 (wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej,złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).
Pytanie : czy można założyć, że skoro nie złożył oświadczenia to zachodzi powyższa sytuacja czy też należy to wyjaśniać?
Mam wątpliwość jaką zamawiający powinien podjąć czynność w sytuacji nieprzedstawienia przez wykonawcę oświadczenia o barku przynależności do grupy kapitałowej (oczywiście po wezwaniu z art. 26 ust. 3). Przed nowelizacją sprawa była jasna - wykluczenie wykonawcy na podstawie 24b ust. 3. Obecnie, po uchyleniu tego przepisu, pozostaje podstawa z art. 24 ust. 1 pkt 23 (wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej,złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu). Pytanie : czy można założyć, że skoro nie złożył oświadczenia to zachodzi powyższa sytuacja czy też należy to wyjaśniać?
0
2016-11-04 10:41 0

ER

Elżbieta Różowicz

0

Moim zdaniem wykluczenie na podstawie art 24 ust. 1 pkt 12, wykonawca nie wykazał braku podstaw wykluczwnia.
Moim zdaniem wykluczenie na podstawie art 24 ust. 1 pkt 12, wykonawca nie wykazał braku podstaw wykluczwnia.
0
2016-11-04 11:23 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy