Forum


Powrót Konsorcjum

J.

Joanna .....

4

Przygotowujemy przetarg nieograniczony przekraczający progi unijne. Został on podzielony na 6 części i zamierzamy dopuścić możliwość składania ofert maksymalnie na 3 części zamówienia przez jednego wnioskodawcę. Oferenci składający oferty indywidualnie mogą też składać oferty w konsorcjum. Pytanie brzmi, na jakiej podstawie nie można pozwolić by ktoś złożył oferty na 3 części zamówienia indywidualnie i na kolejne 3 w konsorcjum? Czy wystarczy tu argument naruszenia zasady uczciwej konkurencji, przy czym oferta podlegałaby odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 Pzp?
Przygotowujemy przetarg nieograniczony przekraczający progi unijne. Został on podzielony na 6 części i zamierzamy dopuścić możliwość składania ofert maksymalnie na 3 części zamówienia przez jednego wnioskodawcę. Oferenci składający oferty indywidualnie mogą też składać oferty w konsorcjum. Pytanie brzmi, na jakiej podstawie nie można pozwolić by ktoś złożył oferty na 3 części zamówienia indywidualnie i na kolejne 3 w konsorcjum? Czy wystarczy tu argument naruszenia zasady uczciwej konkurencji, przy czym oferta podlegałaby odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 Pzp?
0
2020-11-24 10:08 0

W.

Wojciech .....

Fachowiec 647

Wystarczy pzp. Dopuszczasz na 3 tzn, że tylko na tyle może złożyć. W konsorcjum byłaby czwartą i kolejną. Natmiast nie jest powiedziane, że nie może być podwykonawcą na kolejnych.
Wystarczy pzp. Dopuszczasz na 3 tzn, że tylko na tyle może złożyć. W konsorcjum byłaby czwartą i kolejną. Natmiast nie jest powiedziane, że nie może być podwykonawcą na kolejnych.
0
2020-11-25 14:39 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy