Forum


Powrót brak potwierdzenia parametru przez Wykonawcę

R.

Renata .....

0

Witam,
Wykonawca wraz z ofertą załączył wypełniony zał. zestawienie parametrów w jednej poz. nie wpisał słowa TAK. Zamawiający w tej poz. nie wymagał podania, ani opisania parametrów tylko wpisania słowa tak. Czy Zamawiający możne potraktować ten błąd jako omyłkę pisarską? Jako widoczne niezamierzone opuszczenie wyrazu, wynikający z przeoczenia lub innej wady procesu myślowo-redakcyjnego metody „kopiuj – wklej"?
Witam, Wykonawca wraz z ofertą załączył wypełniony zał. zestawienie parametrów w jednej poz. nie wpisał słowa TAK. Zamawiający w tej poz. nie wymagał podania, ani opisania parametrów tylko wpisania słowa tak. Czy Zamawiający możne potraktować ten błąd jako omyłkę pisarską? Jako widoczne niezamierzone opuszczenie wyrazu, wynikający z przeoczenia lub innej wady procesu myślowo-redakcyjnego metody „kopiuj – wklej"?
0
2020-11-24 15:34 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Jeśli miał podać słowo TAK a nie podał to w mej ocenie jest to błąd nieusuwalny, chyba że przewidzieliście mozliwość powstania takiej sytuacji i w siwz opisaliście że w przypadku braku wpisu TAK zamawiający uzna że wykonawca potwierdza jego wystapienie
Jeśli miał podać słowo TAK a nie podał to w mej ocenie jest to błąd nieusuwalny, chyba że przewidzieliście mozliwość powstania takiej sytuacji i w siwz opisaliście że w przypadku braku wpisu TAK zamawiający uzna że wykonawca potwierdza jego wystapienie
0
2020-11-24 16:03 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy