Forum


Powrót konsorcjum-ośw. z art. 25a ust 1

W.

Wiesława .....

2

Przetarg nieograniczony poniżej progów. Konsorcjum. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu składa każdy z konsorcjantów czy może to zrobić pełnomocnik w ich imieniu?
Przetarg nieograniczony poniżej progów. Konsorcjum. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu składa każdy z konsorcjantów czy może to zrobić pełnomocnik w ich imieniu?
0
2020-11-24 16:17 0

A.

Aneta .....

Fachowiec 111

tak
tak
0
2020-11-24 18:25 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy