Forum


Powrót oferty na druk poradnika z vatem 5% i 23% - jak rozstrzygnąć postępowanie?

E.

Edyta .....

0

Dzień dobry, pytanie dotyczy możliwości wyboru oferty z 5% vatem, podczas gdy pozostałe są z vatem 23%. W postępowaniu złożonych zostało kilka ofert. Oferta z najniższą ceną zawiera vat w wysokości 5% i jest to jedyna oferta z taką stawką vat, pozostałe oferty zawierają ceny z vat 23%. Zamawiający nie wskazał w opisie przedmiotu, że jest to „broszura”, lecz poradnik a w treści wzoru umowy wskazał wysokość vat 23%. Wykonawca, który zastosował stawkę vat 5% złożył wyjaśnienia i powołał się na: „art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 9.08.2019 r., zał. nr 10 w brzmieniu nadanym ww. ustawą ma zastosowanie od 1.07.2020 r., w związku z tym została zastosowana stawka zgodnie z obowiązującymi przepisami” i to wyjaśnienie Zamawiający uznał - dostawa drukowanego poradnika będącego broszurą powinna zostać opodatkowana 5% stawką VAT. Pytania:
1. Czy biorąc pod uwagę zapis projektu umowy, wskazujący stawkę 23%, postępowanie należy unieważnić? A jeśli unieważnić z art. 93 ust. 1 pkt 7 to trzeba podać w związku z jakim art. pzp?
2. Czy oferty ze stawką vat 23% należy odrzucić i czy można rozstrzygnąć to postępowanie, dokonać wyboru oferty z 5% vatem, mimo rozbieżności w stawkach podatku, przyjmując, że oferta z 5% VAT jest nadal najkorzystniejsza, nawet gdyby doliczyć podatek 23%?
Dzień dobry, pytanie dotyczy możliwości wyboru oferty z 5% vatem, podczas gdy pozostałe są z vatem 23%. W postępowaniu złożonych zostało kilka ofert. Oferta z najniższą ceną zawiera vat w wysokości 5% i jest to jedyna oferta z taką stawką vat, pozostałe oferty zawierają ceny z vat 23%. Zamawiający nie wskazał w opisie przedmiotu, że jest to „broszura”, lecz poradnik a w treści wzoru umowy wskazał wysokość vat 23%. Wykonawca, który zastosował stawkę vat 5% złożył wyjaśnienia i powołał się na: „art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 9.08.2019 r., zał. nr 10 w brzmieniu nadanym ww. ustawą ma zastosowanie od 1.07.2020 r., w związku z tym została zastosowana stawka zgodnie z obowiązującymi przepisami” i to wyjaśnienie Zamawiający uznał - dostawa drukowanego poradnika będącego broszurą powinna zostać opodatkowana 5% stawką VAT. Pytania: 1. Czy biorąc pod uwagę zapis projektu umowy, wskazujący stawkę 23%, postępowanie należy unieważnić? A jeśli unieważnić z art. 93 ust. 1 pkt 7 to trzeba podać w związku z jakim art. pzp? 2. Czy oferty ze stawką vat 23% należy odrzucić i czy można rozstrzygnąć to postępowanie, dokonać wyboru oferty z 5% vatem, mimo rozbieżności w stawkach podatku, przyjmując, że oferta z 5% VAT jest nadal najkorzystniejsza, nawet gdyby doliczyć podatek 23%?
0
2020-11-25 11:39 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 424

Jeżeli zamawiający popełnił błąd i narzucił w spsoób nieuzasadniony stawke VAT 23% zamiast dopuszczalnej 5%, to myślę że należy unieważnic to postepowanie art 93 ust 1 pkt 7. Teoretycznie mogło to wpłynąć na potencjalny krąg wykonawców którzy nie złożyli ofert lub złozyli a je źle skalkulowali.
Jeżeli zamawiający popełnił błąd i narzucił w spsoób nieuzasadniony stawke VAT 23% zamiast dopuszczalnej 5%, to myślę że należy unieważnic to postepowanie art 93 ust 1 pkt 7. Teoretycznie mogło to wpłynąć na potencjalny krąg wykonawców którzy nie złożyli ofert lub złozyli a je źle skalkulowali.
0
2020-11-25 12:42 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy