Forum


Powrót art. 26 ust. 1 i ust. 2

JN

Jakub Niekrasz

0

Mam pytanie, czy w treści ww. artykułu określenie "oferta została najwyżej oceniona" dotyczy najkorzystniejszej oferty w rozumieniu art. 92 ust. 1 ?
Chodzi o to, czy mogę najpierw dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty i poinformować o tym zgodnie z art. 92 ust. 1 i dopiero po tym fakcie wezwać wykonawcę składającego najwyżej ocenioną ofertę w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 w terminie 10 lub 5 dni do złożenia dokumentów? Dzięki temu zyskując na czasie potrzebnym na całą procedurę.
Mam pytanie, czy w treści ww. artykułu określenie "oferta została najwyżej oceniona" dotyczy najkorzystniejszej oferty w rozumieniu art. 92 ust. 1 ? Chodzi o to, czy mogę najpierw dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty i poinformować o tym zgodnie z art. 92 ust. 1 i dopiero po tym fakcie wezwać wykonawcę składającego najwyżej ocenioną ofertę w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 w terminie 10 lub 5 dni do złożenia dokumentów? Dzięki temu zyskując na czasie potrzebnym na całą procedurę.
0
2016-11-04 13:08 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Oferta najwyżej oceniona a najkorzystniejsza oferta - to dwie różne instytucje Pzp. Nie można ich mylić , dowolnie zmieniać ich znaczenie, kolejność wystąpienia itd. Oczywiście nie przeczy temu co napisałam fakt, że najczęściej (ale nie zawsze) oferta najwyżej oceniona zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.
Oferta najwyżej oceniona a najkorzystniejsza oferta - to dwie różne instytucje Pzp. Nie można ich mylić , dowolnie zmieniać ich znaczenie, kolejność wystąpienia itd. Oczywiście nie przeczy temu co napisałam fakt, że najczęściej (ale nie zawsze) oferta najwyżej oceniona zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.
0
2016-11-04 13:16 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy