Forum


Powrót Wolna ręka - dokumenty

PI

Piotr Iwanowski

0

Zamówienie będzie udzielane w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 1a:
-usługi świadczone tylko przez jednego wykonawcę, w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej.
Wartość powyżej progu.

Czy dobrze rozumiem, że zgodnie z art. 67 ust. 4 w zw. z art. 68 ust.2, Zamawiający może nie żądać dokumentów potwierdzających brak podstawy do wykluczenia?
Zamówienie będzie udzielane w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 1a: -usługi świadczone tylko przez jednego wykonawcę, w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej. Wartość powyżej progu. Czy dobrze rozumiem, że zgodnie z art. 67 ust. 4 w zw. z art. 68 ust.2, Zamawiający może nie żądać dokumentów potwierdzających brak podstawy do wykluczenia?
0
2016-11-04 13:37 0

S.

Sylwia .....

0

My żądaliśmy bo nie musimy żądać z art.24 ust.14 resztę musimy i oczywiście do tego JEDZ.
My żądaliśmy bo nie musimy żądać z art.24 ust.14 resztę musimy i oczywiście do tego JEDZ.
1
2016-11-07 06:35 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy