Forum


Powrót Problem z przetargie na odbiór odpadów

EK

Ewelina Kołodziejska

3

W przetargu na odpady jako spełnianie warunku udziału wymagano wpisu do rejestry działalności regulowanej. Termin składania ofert : 13.11.2020 r.
Wykonawca złożył wniosek o wpis 10.11.2020r. Wpisu dokonano 18.11.2020 r.
Wezwano wykonawcę w trybie art. 26 ust. 2 do złożenia ww. wpisu. Z przedłożonego zaświadczenia nie wynikała data, kiedy wpis został dokonany. Zamawiający wezwał wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 do przedłożenia dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku (wpis) na dzień złożenia oferty. Wykonawca w odpowiedzi oświadczył, że w rozmowie telefonicznej z dn. 12.11.2020 r. pracownik zamawiającego potwierdził dokonanie wpisu.
Dysponuję pismem kierownika referatu odpowiedzialnego za dokonanie ww. wpisów, że wpisu dokonano w dn. 18.12.2020 r.
Stąd pytanie:
Czy należy żądać od wykonawcy informacji z kim rozmawiał i poinformować go, że wpis w tym dniu i rozmowa telefoniczna nie była możliwa, gdyż pracownik odpowiedzialny był wówczas nieobecny? Jeśli tak, to w trybie jakiego artykułu?
W przetargu na odpady jako spełnianie warunku udziału wymagano wpisu do rejestry działalności regulowanej. Termin składania ofert : 13.11.2020 r. Wykonawca złożył wniosek o wpis 10.11.2020r. Wpisu dokonano 18.11.2020 r. Wezwano wykonawcę w trybie art. 26 ust. 2 do złożenia ww. wpisu. Z przedłożonego zaświadczenia nie wynikała data, kiedy wpis został dokonany. Zamawiający wezwał wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 do przedłożenia dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku (wpis) na dzień złożenia oferty. Wykonawca w odpowiedzi oświadczył, że w rozmowie telefonicznej z dn. 12.11.2020 r. pracownik zamawiającego potwierdził dokonanie wpisu. Dysponuję pismem kierownika referatu odpowiedzialnego za dokonanie ww. wpisów, że wpisu dokonano w dn. 18.12.2020 r. Stąd pytanie: Czy należy żądać od wykonawcy informacji z kim rozmawiał i poinformować go, że wpis w tym dniu i rozmowa telefoniczna nie była możliwa, gdyż pracownik odpowiedzialny był wówczas nieobecny? Jeśli tak, to w trybie jakiego artykułu?
0
2020-11-26 14:23 0

M.

Małgorzata .....

47

moim zdaniem przedstawienie wpisu z dnia 18.11.2020 jest w porządku, bo jest aktualne na dzień złożenia po wezwaniu do uzupełnienia. Zamieszanie wprowadza Twój wpis 18.12.2020, czy jest prawidłowy?
moim zdaniem przedstawienie wpisu z dnia 18.11.2020 jest w porządku, bo jest aktualne na dzień złożenia po wezwaniu do uzupełnienia. Zamieszanie wprowadza Twój wpis 18.12.2020, czy jest prawidłowy?
0
2020-11-26 14:32 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy