Forum


Powrót Projekt rozmieszczenia

A.

Agnieszka .....

1

Członkowie merytoryczni komisji życzą sobie, żeby wykonawcy, po odbyciu obowiązkowej wizji lokalnej, przedstawili w ofercie projekt rozmieszczenia urządzenia i instalacji. Czy zamawiający może żądać takiego czegoś do oferty? Czy lepiej ograniczyć się do obowiązku odbycia wizji lokalnej i zapisów w umowie, że wykonawca na etapie realizacji umowy ustali z zamawiającym szczegóły dot. rozmieszczenia i instalacji?
Członkowie merytoryczni komisji życzą sobie, żeby wykonawcy, po odbyciu obowiązkowej wizji lokalnej, przedstawili w ofercie projekt rozmieszczenia urządzenia i instalacji. Czy zamawiający może żądać takiego czegoś do oferty? Czy lepiej ograniczyć się do obowiązku odbycia wizji lokalnej i zapisów w umowie, że wykonawca na etapie realizacji umowy ustali z zamawiającym szczegóły dot. rozmieszczenia i instalacji?
0
2020-11-27 07:36 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Dużo bardziej przekonuje mnie Pani stanowisko niz osób merytorycznych. Czy sposób rozmieszczenie urządzen będzie podlegał ocenie aby załączać do oferty? - Chyba nie. Trzeba to zapisac w siwz (projekcie umowy) że taka czynność będzie wymagana i wykonawca z którym zawarta zostanie umowa musi to ucznic w uzgodnieniu z zamawiającym
Dużo bardziej przekonuje mnie Pani stanowisko niz osób merytorycznych. Czy sposób rozmieszczenie urządzen będzie podlegał ocenie aby załączać do oferty? - Chyba nie. Trzeba to zapisac w siwz (projekcie umowy) że taka czynność będzie wymagana i wykonawca z którym zawarta zostanie umowa musi to ucznic w uzgodnieniu z zamawiającym
0
2020-11-27 09:13 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy