Forum


Powrót Błędna stawka za dystrybucję w ofercie

M.

Marta .....

2

PN, kompleksowa dostawa gazu
W formularzu wykonawca miał podać cenę za paliwo gazowe oraz za dystrybucję. Podał błędną cenę za dystrybucję- dla innego regionu. Czy jest to oczywistą omyłka? Czy wzywać do wyjaśnień? Stawki za dystrybucję są znane, z góry ustalone. W wyniku wyjaśnień oczywiście nastąpi zmiana ceny.
Może jest jakieś orzecznictwo?
PN, kompleksowa dostawa gazu W formularzu wykonawca miał podać cenę za paliwo gazowe oraz za dystrybucję. Podał błędną cenę za dystrybucję- dla innego regionu. Czy jest to oczywistą omyłka? Czy wzywać do wyjaśnień? Stawki za dystrybucję są znane, z góry ustalone. W wyniku wyjaśnień oczywiście nastąpi zmiana ceny. Może jest jakieś orzecznictwo?
0
2020-11-27 10:50 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy