Forum


Powrót Różne stawki Vat w ofertach wykonawców na wyroby ciastkarskie (przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych)

J.

Joanna .....

4

Jak prawidłowo opisać w SIWZ przedmiot zamówienia jakim są wyroby ciastkarskie?
Dla wyrobów ciastkarskich przewidziane są dwie stawki podatku Vat w zależności od ich terminu przydatności do spożycia. Zamawiający w Siwz nie podaje stawek podatku VAT
Czy w takim przypadku zamawiający powinien w opisie przedmiotu zamówienia podać wymagany termin przydatności do spożycia zamawianego asortymentu aby uniknąć ofert z różnymi stawkami?
Z punktu widzenia zamawiającego korzystniejsze było by nie podawanie w SIWZ terminu przydatności do spożycia dla wyrobów ciastkarskich w celu uzyskania większej ilość ofert (ale wpłyną wtedy oferty z różnymi stawkami VAT).
Proszę o odpowiedź na pytanie: Jak w opisanym przypadku prawidłowo opisać przedmiot zamówienia?
Jak prawidłowo opisać w SIWZ przedmiot zamówienia jakim są wyroby ciastkarskie? Dla wyrobów ciastkarskich przewidziane są dwie stawki podatku Vat w zależności od ich terminu przydatności do spożycia. Zamawiający w Siwz nie podaje stawek podatku VAT Czy w takim przypadku zamawiający powinien w opisie przedmiotu zamówienia podać wymagany termin przydatności do spożycia zamawianego asortymentu aby uniknąć ofert z różnymi stawkami? Z punktu widzenia zamawiającego korzystniejsze było by nie podawanie w SIWZ terminu przydatności do spożycia dla wyrobów ciastkarskich w celu uzyskania większej ilość ofert (ale wpłyną wtedy oferty z różnymi stawkami VAT). Proszę o odpowiedź na pytanie: Jak w opisanym przypadku prawidłowo opisać przedmiot zamówienia?
1
2016-11-06 17:55 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 509

Aby uniknąć kłopotów należy opisać przedmiot zamówienia zgodnie z treścią art 29 ust 1 Pzp "Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty". Przepis ten wskazuje że powinna Pani tak opisać aby nie było wątpliwości co do zastosowania prawidłowej stawki VAT. Jeżeli zapis dotyczący ciastek będzie sporządzony "na okrągło" (bez wskazania terminu do spożycia) to oferty z dwoma różnymi stawkami będą ofertami prawidłowymi ( w zależności od terminu przydatności do spożycia ciastek), co ograniczy możliwość ich porównania. W ciastkach pułapek z vatem jest więcej Ilość czekolady na ciastku też może decydować o prawidłowej stawce.
Aby uniknąć kłopotów należy opisać przedmiot zamówienia zgodnie z treścią art 29 ust 1 Pzp "Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty". Przepis ten wskazuje że powinna Pani tak opisać aby nie było wątpliwości co do zastosowania prawidłowej stawki VAT. Jeżeli zapis dotyczący ciastek będzie sporządzony "na okrągło" (bez wskazania terminu do spożycia) to oferty z dwoma różnymi stawkami będą ofertami prawidłowymi ( w zależności od terminu przydatności do spożycia ciastek), co ograniczy możliwość ich porównania. W ciastkach pułapek z vatem jest więcej Ilość czekolady na ciastku też może decydować o prawidłowej stawce.
0
2016-11-06 18:54 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy