Forum


Powrót uprawnienia budowlane

J.

Joanna .....

0

W prowadzonym postępowaniu Zamawiający wymagał aby osoba pełniąca funkcję kierownik budowy posiadała uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń. Zamawiający ma wątpliwość czy złożone przez wykonawcę uprawnienia z 1973 r. w specjalności DRÓG DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI W ZAKRESIE NIESKOMPLIKOWANYCH OBIEKTÓW może uznać za wystarczające w kwestii spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
W prowadzonym postępowaniu Zamawiający wymagał aby osoba pełniąca funkcję kierownik budowy posiadała uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń. Zamawiający ma wątpliwość czy złożone przez wykonawcę uprawnienia z 1973 r. w specjalności DRÓG DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI W ZAKRESIE NIESKOMPLIKOWANYCH OBIEKTÓW może uznać za wystarczające w kwestii spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
0
2020-11-27 13:13 0

W.

Wojciech .....

Fachowiec 615

zapisy W ZAKRESIE NIESKOMPLIKOWANYCH OBIEKTÓW ... stanowią ograniczenie w uprawnieniach, więc nie są one bez ograniczeń.
zapisy W ZAKRESIE NIESKOMPLIKOWANYCH OBIEKTÓW ... stanowią ograniczenie w uprawnieniach, więc nie są one bez ograniczeń.
0
2020-12-01 08:41 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy