Forum


Powrót zapytanie ofertowe- wezwanie

K.

Katarzyna .....

1

Witam,
Bardzo proszę o podpowiedź, bo w temacie zapytań ofertowych jestem "cienka".
W zapytaniu zamieszczono specyfikację (ze wskazaniem parametrów jakie musi spełniać przedmiot zamówienia).
W specyfikacji tej zawarto zapis, że dany przedmiot musi posiadać świadectwa homologacji na wszystkie elementy konstrukcyjne, musi
posiadać wszystkie wymagane przepisami prawa atesty i certyfikaty zgodne z polskimi normami BHP i PPOŻ.
Czy na etapie badania ofert można wystąpić do najtańszego Wykonawcy o to, aby przesłał nam te atesty, homologacje, itp.?
Witam, Bardzo proszę o podpowiedź, bo w temacie zapytań ofertowych jestem "cienka". W zapytaniu zamieszczono specyfikację (ze wskazaniem parametrów jakie musi spełniać przedmiot zamówienia). W specyfikacji tej zawarto zapis, że dany przedmiot musi posiadać świadectwa homologacji na wszystkie elementy konstrukcyjne, musi posiadać wszystkie wymagane przepisami prawa atesty i certyfikaty zgodne z polskimi normami BHP i PPOŻ. Czy na etapie badania ofert można wystąpić do najtańszego Wykonawcy o to, aby przesłał nam te atesty, homologacje, itp.?
0
2020-11-27 16:25 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

W zapytaniu ofertowym to zamawiający decyduje kiedy mają byc dostarczone wymagane oswiadczenia , dokuemnty. Mogą być dostarczone wraz z oferta od wszystkich, moga na wezwanie od najwyżej oceniionego lub jeszcze inaczej. To jest decyzja zamawiającego. powinna wynikac z regulaminu lub (i) zaproszenia do składania ofert
W zapytaniu ofertowym to zamawiający decyduje kiedy mają byc dostarczone wymagane oswiadczenia , dokuemnty. Mogą być dostarczone wraz z oferta od wszystkich, moga na wezwanie od najwyżej oceniionego lub jeszcze inaczej. To jest decyzja zamawiającego. powinna wynikac z regulaminu lub (i) zaproszenia do składania ofert
0
2020-11-28 11:41 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy