Forum


Powrót spółka cywilna procedura odwrócona

A.

Anna .....

2

Wykonawca (spółka cywilna) złożył ofertę, ale została ona podpisana tylko przez jednego wspólników (oferta, oświadczenia wstępne oraz wykaz na potwierdzenie spełniania wymagań , o których mowa w art. 25.1.2) Pzp). Rozumiem, że na podstawie art. 26.3 Pzp wzywam Wykonawcę do złożenia pełnomocnictwa, z którego będzie wynikało że ofertę (wraz z oświadczeniami i wykazem związanym z art. 25.1.2 Pzp) może podpisać jeden ze wspólników? Czy jest to prawidłowa czynność i jeśli Wykonawca złoży takie pełnomocnictwo, to będę mogła przyjąć taką ofertę?
Proszę o wsparcie.
Wykonawca (spółka cywilna) złożył ofertę, ale została ona podpisana tylko przez jednego wspólników (oferta, oświadczenia wstępne oraz wykaz na potwierdzenie spełniania wymagań , o których mowa w art. 25.1.2) Pzp). Rozumiem, że na podstawie art. 26.3 Pzp wzywam Wykonawcę do złożenia pełnomocnictwa, z którego będzie wynikało że ofertę (wraz z oświadczeniami i wykazem związanym z art. 25.1.2 Pzp) może podpisać jeden ze wspólników? Czy jest to prawidłowa czynność i jeśli Wykonawca złoży takie pełnomocnictwo, to będę mogła przyjąć taką ofertę? Proszę o wsparcie.
0
2020-11-30 15:27 0

A.

Anna .....

Fachowiec 131

Tak jak najbardziej - prawidłowo na pods. 26 ust. 3a wezwać do uzupełnienia pełnomocnictwa. Z tym, żeby pełnomocnictwo było aktualne na dzień składania ofert
Tak jak najbardziej - prawidłowo na pods. 26 ust. 3a wezwać do uzupełnienia pełnomocnictwa. Z tym, żeby pełnomocnictwo było aktualne na dzień składania ofert
0
2020-11-30 17:58 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy