Forum


Powrót Postanowienia umowy w nowej ustawie

A.

Anna .....

Fachowiec 131

zgodnie z nowa ustawą - art. 281 ust. 1 pkt 7) - SWZ zawierać ma m.in. projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy. Czy do trybu podstawowego nie będę mogła podłączyć jak do tej pory wzoru umowy, jak do tej pory. Na czym to ma polegać te projektowane postanowienia umowy.
zgodnie z nowa ustawą - art. 281 ust. 1 pkt 7) - SWZ zawierać ma m.in. projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy. Czy do trybu podstawowego nie będę mogła podłączyć jak do tej pory wzoru umowy, jak do tej pory. Na czym to ma polegać te projektowane postanowienia umowy.
0
2020-11-30 18:02 0

J.

Justyna .....

Fachowiec 631

Art. 281 zawiera tylko obligatoryjne/minimalne elementy SWZ, którym są np. projektowane postanowienia umowy. Jeżeli zamieści Pani wzór umowy jako załącznik do SWZ to spełni Pani ww. warunek minimalny z nawiązką.
Art. 281 zawiera tylko obligatoryjne/minimalne elementy SWZ, którym są np. projektowane postanowienia umowy. Jeżeli zamieści Pani wzór umowy jako załącznik do SWZ to spełni Pani ww. warunek minimalny z nawiązką.
0
2020-12-01 07:37 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy