Forum


Powrót Wyłączenia ze stosowania ustawy PZP

A.

Agnieszka .....

10

Czy SPEC USTAWY w zakresie Zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży 2016 (Dz.U. z 2016 r., poz. 393) nie stosuje się do zamówień w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia, życia - bez względu na wartość zakupu? czy tego rodzaju zakupy należy w pewnym sensie w przypadku usług uznać, że mamy do czynienia z usługami religijnymi? jeżeli mamy do czynienia z zakupami innymi niż wymienione powyżej ale służące do zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży to ze względu na wartość mniejszą niż art. 11 pkt. 8 PZP ustawy PZP nie stosuje się?
Proszę o podzielenie się swymi opiniami.
Czy SPEC USTAWY w zakresie Zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży 2016 (Dz.U. z 2016 r., poz. 393) nie stosuje się do zamówień w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia, życia - bez względu na wartość zakupu? czy tego rodzaju zakupy należy w pewnym sensie w przypadku usług uznać, że mamy do czynienia z usługami religijnymi? jeżeli mamy do czynienia z zakupami innymi niż wymienione powyżej ale służące do zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży to ze względu na wartość mniejszą niż art. 11 pkt. 8 PZP ustawy PZP nie stosuje się? Proszę o podzielenie się swymi opiniami.
1
2016-04-25 21:23 0

JC

Jerzy Czaban

Ekspert

Szanowna Pani,

Art. 25 ustawy z dnia 24 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty […] oraz SDM stanowi, iż ustawy Pzp nie stosuje się do zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, jeżeli:

– Przedmiot zamówienia jest związany z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego, życia lub zdrowia ludzi lub

– wartość zamówienia publicznego jest mniejsza niż kwoty ustalone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

Użycie  „lub” oznacza oznacza, że zamówienia dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego nie są ograniczone wartością zamówienia, o której jest mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp. W każdym jednak przypadku obowiązują zasady określone w art. 25 ust. 2 tej ustawy, t.j. należy prowadzić postępowanie m.in. przejrzyście i równo traktując wszystkich wykonawców.  Podobne zasady obowiązują przy udzielaniu zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej, o których mowa w art. 4 pkt 8b ustawy Pzp. Zwolnienie  do progu unijnego dotyczy ustawy Pzp, ale zgodnie z ustawą o finansowaniu dzialalności kuturalnej, pow. 30 tys. euro a do progu unijnego stosuje się przepisy tej ustawy. Nie wyydaje się zasadne kwalifikowanie dostaw i usług dotyczących organizacji SDM do usług religijnych.

Szanowna Pani, Art. 25 ustawy z dnia 24 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty […] oraz SDM stanowi, iż ustawy Pzp nie stosuje się do zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, jeżeli: - Przedmiot zamówienia jest związany z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego, życia lub zdrowia ludzi lub - wartość zamówienia publicznego jest mniejsza niż kwoty ustalone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp. Użycie  „lub” oznacza oznacza, że zamówienia dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego nie są ograniczone wartością zamówienia, o której jest mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp. W każdym jednak przypadku obowiązują zasady określone w art. 25 ust. 2 tej ustawy, t.j. należy prowadzić postępowanie m.in. przejrzyście i równo traktując wszystkich wykonawców.  Podobne zasady obowiązują przy udzielaniu zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej, o których mowa w art. 4 pkt 8b ustawy Pzp. Zwolnienie  do progu unijnego dotyczy ustawy Pzp, ale zgodnie z ustawą o finansowaniu dzialalności kuturalnej, pow. 30 tys. euro a do progu unijnego stosuje się przepisy tej ustawy. Nie wyydaje się zasadne kwalifikowanie dostaw i usług dotyczących organizacji SDM do usług religijnych.
0
2016-04-28 06:32 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy