Forum


Powrót piniądze na ten rok - jakie zapisy do umowy

A.

Aneta .....

Fachowiec 111

mamy budżet na ten rok, zakup maszyny. NIE MOŻEMY ZAPŁACIĆ FAKTURY w przyszlym roku w razie jakby się dostawa opżniła, czy macie jakieś zapisy , że w razie przesunięcia umowa zostanie rozwiązana?
mamy budżet na ten rok, zakup maszyny. NIE MOŻEMY ZAPŁACIĆ FAKTURY w przyszlym roku w razie jakby się dostawa opżniła, czy macie jakieś zapisy , że w razie przesunięcia umowa zostanie rozwiązana?
0
2020-12-01 09:35 0

T.

Tomasz .....

Fachowiec 230

Stosuję odstąpienie od umowy w przypadku przekroczenia terminu dostawy o więcej niż ..... dni, np:
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
..............
2) jeżeli zwłoka w dostawie przekroczy ..... dni - w takim przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w zakresie niezrealizowanej części dostawy;
Ustalam termin dostawy, liczę ile może być opóźnienia aby nie przekroczyć 31 grudnia, , wstawiam troszkę mniej tak aby mieć czas na oświadczenie o odstąpieniu .
Warto porozmawiać z radcą i gdzieś w umowie umieścić zapis o możliwości przesyłania informacji i oświadczeń mailem a strony uznają, iż wysłane mailem oświadczenie uznaje się za doręczone, ale z tym ostrożnie.
Stosuję odstąpienie od umowy w przypadku przekroczenia terminu dostawy o więcej niż ..... dni, np: Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach: .............. 2) jeżeli zwłoka w dostawie przekroczy ..... dni - w takim przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w zakresie niezrealizowanej części dostawy; Ustalam termin dostawy, liczę ile może być opóźnienia aby nie przekroczyć 31 grudnia, , wstawiam troszkę mniej tak aby mieć czas na oświadczenie o odstąpieniu . Warto porozmawiać z radcą i gdzieś w umowie umieścić zapis o możliwości przesyłania informacji i oświadczeń mailem a strony uznają, iż wysłane mailem oświadczenie uznaje się za doręczone, ale z tym ostrożnie.
0
2020-12-01 10:06 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy