Forum


Powrót ponowne wniesienie wadium po unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty

KZ

Kamil Zażdżyk

0

Zwracam się do Państwa o pomoc.
Przetarg nieograniczony poniżej progów unijnych. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zwrócono wadium wykonawcom niewygrywającym. Następnie wykonawca niewygrywający złożył informację, o której mowa w art. 181, w przedmiocie zaniechania odrzucenia oferty najkorzystniejszej. Najprawdopodobniej Zamawiający uzna ta informację za słuszną i planuje wobec powyższego unieważnić wybór najkorzystniejszej oferty i ponownie dokonać zbadania i oceny ofert.
Czy wobec tego można żądać ponownego wniesienia wadium od tych wykonawców, których wadium zwrócono.?
Zwracam się do Państwa o pomoc. Przetarg nieograniczony poniżej progów unijnych. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zwrócono wadium wykonawcom niewygrywającym. Następnie wykonawca niewygrywający złożył informację, o której mowa w art. 181, w przedmiocie zaniechania odrzucenia oferty najkorzystniejszej. Najprawdopodobniej Zamawiający uzna ta informację za słuszną i planuje wobec powyższego unieważnić wybór najkorzystniejszej oferty i ponownie dokonać zbadania i oceny ofert. Czy wobec tego można żądać ponownego wniesienia wadium od tych wykonawców, których wadium zwrócono.?
0
2016-11-07 10:50 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 1043

może coś pomoże art. 46 ust. 3 ustawy pzp
może coś pomoże art. 46 ust. 3 ustawy pzp
1
2016-11-07 10:57 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy