Forum


Powrót Zlecenie zadania bez stosowania pzp dla zakładu budżetowego

J.

Joanna .....

1

Mam wątpliwość co do odpowiedzi p. Iwony na poniższe pytanie:
Treść pytania:
Czy Gmina może z pominięciem przepisów pzp "zlecić" gminnemu zakładowi budżetowymi zadania z zakresu konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego, gdy ww. zakład ma to zadanie w swoim statucie?
Odpowiedź:
Tak, w tym przypadku będziemy mieli do czynienia z udzieleniem zamówienia typu in-house w oparciu o regulacje zawarte w art. 67 ust. 1 pkt 12-14 ustawy Pzp.

Gminna spółka to in house ale jak samorządowy zakład budżetowy to ... (nie in house? bez PZP).
Mam wątpliwość co do odpowiedzi p. Iwony na poniższe pytanie: Treść pytania: Czy Gmina może z pominięciem przepisów pzp "zlecić" gminnemu zakładowi budżetowymi zadania z zakresu konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego, gdy ww. zakład ma to zadanie w swoim statucie? Odpowiedź: Tak, w tym przypadku będziemy mieli do czynienia z udzieleniem zamówienia typu in-house w oparciu o regulacje zawarte w art. 67 ust. 1 pkt 12-14 ustawy Pzp. Gminna spółka to in house ale jak samorządowy zakład budżetowy to ... (nie in house? bez PZP).
0
2020-12-01 19:41 0

W.

Wojciech .....

Fachowiec 647

Nie ma potrzeby pzp a to głownie z racji tego, że nie mozna podpisać umowy. Zamówienie publiczne polega na podpisaniu umowy odpłatnej. Zlecasz więc i tyle. To jest płacenie z kieszeni w kieszeń
Nie ma potrzeby pzp a to głownie z racji tego, że nie mozna podpisać umowy. Zamówienie publiczne polega na podpisaniu umowy odpłatnej. Zlecasz więc i tyle. To jest płacenie z kieszeni w kieszeń
0
2020-12-02 08:50 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy