Forum


Powrót odwrócony VAT

B.

Beata .....

0

Wykonawca mający siedzibę w innym państwie Wspólnoty Europejskiej w złożonej ofercie na usługi sprzątania obiektów w formularzu oferty wpisał jako stawkę VAT 0% i nie złożył żadnej informacji w tym zakresie. Zamawiający wezwał na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia wyjaśnień co do podstawy zastosowania takiej stawki. Wykonawca w odpowiedzi przesłał scan oświadczenia, iż wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Czy na tym etapie jest to dopuszczalne i prawidłowe, a jeśli tak to czy wystarczy scan przesłany e-mailem czy jednak oświadczenie powinno mieć formę pisemną, a jeśli nie to jaka podstawa odrzucenia takiej oferty. Czy wpisanie stawki 0% jest prawidłowe czy jednak należy potraktować to jako błąd w obliczeniu ceny? Bardzo proszę Państwa o pomoc
Wykonawca mający siedzibę w innym państwie Wspólnoty Europejskiej w złożonej ofercie na usługi sprzątania obiektów w formularzu oferty wpisał jako stawkę VAT 0% i nie złożył żadnej informacji w tym zakresie. Zamawiający wezwał na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia wyjaśnień co do podstawy zastosowania takiej stawki. Wykonawca w odpowiedzi przesłał scan oświadczenia, iż wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Czy na tym etapie jest to dopuszczalne i prawidłowe, a jeśli tak to czy wystarczy scan przesłany e-mailem czy jednak oświadczenie powinno mieć formę pisemną, a jeśli nie to jaka podstawa odrzucenia takiej oferty. Czy wpisanie stawki 0% jest prawidłowe czy jednak należy potraktować to jako błąd w obliczeniu ceny? Bardzo proszę Państwa o pomoc
0
2020-12-03 10:06 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy