Forum


Powrót Opcja art 34 ust. 5 czy zmiany umowy art 144?

A.

Agnieszka .....

10

Mając na uwadze projekt ustawy PZP - zmiany dotyczące umów (o 10% i 50%) w formie aneksowania treści umów, z drugiej strony zasady opcji (bez konieczności aneksowania umów) czy również uważacie Państwo za korzystniejsze korzystanie z prawa opcji?
Biorę pod uwagę fakt, że do opcji Wykonawca jest zobowiązany w zakresie realizacji (jeżeli Wykonawca opcji nie będzie realizować - Zamawiający odstąpi od realizacji niezrealizowanej części umowy z winy Wykonawcy), natomiast w zakresie zmian umowy z art. 144 Wykonawca może nie podpisać aneksu na rozszerzenie realizacji umowy bez konsekwencji - co jest dla Zamawiającego korzystniejsze?
Mając na uwadze projekt ustawy PZP - zmiany dotyczące umów (o 10% i 50%) w formie aneksowania treści umów, z drugiej strony zasady opcji (bez konieczności aneksowania umów) czy również uważacie Państwo za korzystniejsze korzystanie z prawa opcji? Biorę pod uwagę fakt, że do opcji Wykonawca jest zobowiązany w zakresie realizacji (jeżeli Wykonawca opcji nie będzie realizować - Zamawiający odstąpi od realizacji niezrealizowanej części umowy z winy Wykonawcy), natomiast w zakresie zmian umowy z art. 144 Wykonawca może nie podpisać aneksu na rozszerzenie realizacji umowy bez konsekwencji - co jest dla Zamawiającego korzystniejsze?
1
2016-04-25 21:38 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy