Forum


Powrót art 36a ust. 2 Pzp

A.

Anna .....

0

Zamawiający w SIWZ wymaga obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę usługi holowania/przewożenia pojazdów o DMC do 3,5t włącznie.

Wraz z ofertą wykonawca ten przesłał dokument w celu potwierdzenie spełnienia warunków w postępowaniu tj. wykaz pojazdów dot. holowania pojazdów o DMC do 3,5t włącznie, w którym oświadczył, że polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy Pzp w tym zakresie.

Czy w takim przypadku wykonawca może zastąpić ten podmiot?
Czy Zamawiający powinien odrzucić ofertę tego wykonawcy zgodnie z art 89 ust. 1 pkt 2 Pzp?
Zamawiający w SIWZ wymaga obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę usługi holowania/przewożenia pojazdów o DMC do 3,5t włącznie. Wraz z ofertą wykonawca ten przesłał dokument w celu potwierdzenie spełnienia warunków w postępowaniu tj. wykaz pojazdów dot. holowania pojazdów o DMC do 3,5t włącznie, w którym oświadczył, że polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy Pzp w tym zakresie. Czy w takim przypadku wykonawca może zastąpić ten podmiot? Czy Zamawiający powinien odrzucić ofertę tego wykonawcy zgodnie z art 89 ust. 1 pkt 2 Pzp?
0
2020-12-04 12:56 0

A.

Anna .....

Fachowiec 131

Jeżeli warunek był, że sam wykonawca ma wykonać zamówienie i ma spełniać ten warunek i nie może polegać na podmiotach trzecich. To trzeba wezwać do uzupełnienia na 26.3.
Jeżeli warunek był, że sam wykonawca ma wykonać zamówienie i ma spełniać ten warunek i nie może polegać na podmiotach trzecich. To trzeba wezwać do uzupełnienia na 26.3.
0
2020-12-06 19:38 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy