Forum


Powrót Opcja, a zabezpieczenie należytego wykonania umowy

A.

Anna .....

1

Czy w postępowaniu, w którym Wykonawca osobno będzie wyceniał zamówienie podstawowe i osobno opcję, zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinnam liczyć od całości zamówienia (podstawowe i opcja), czy tylko od zamówienia podstawowego. Dodam tylko, że opcja będzie realizowana w terminie zamówienia podstawowego? A jeśli tylko od zamówienia podstawowego to jak powinien wyglądać zapis w SIWZ, biorąc pod uwagę art. 150 ust. 2 ustawy Pzp: „Zabezpieczenie ustala się w wysokości do 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.”
Czy można wprowadzić następujący zapis do SIWZ:
"Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie (dot. zamówienia podstawowego), w jednej lub w kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp."
Czy w postępowaniu, w którym Wykonawca osobno będzie wyceniał zamówienie podstawowe i osobno opcję, zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinnam liczyć od całości zamówienia (podstawowe i opcja), czy tylko od zamówienia podstawowego. Dodam tylko, że opcja będzie realizowana w terminie zamówienia podstawowego? A jeśli tylko od zamówienia podstawowego to jak powinien wyglądać zapis w SIWZ, biorąc pod uwagę art. 150 ust. 2 ustawy Pzp: „Zabezpieczenie ustala się w wysokości do 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.” Czy można wprowadzić następujący zapis do SIWZ: "Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie (dot. zamówienia podstawowego), w jednej lub w kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp."
0
2020-12-07 11:50 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy