Forum


Powrót Jak przesunąć termin płatności na rok przyszłu w administracji rzadowej terenowej?

D.

Dariusz .....

0

Witam
Chcę poruszyć następujący problem: firma wykonująca remont budynku na podstawie umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o wartości poniżej progu unijnego ma zakończyć prace do 15 grudnia, ale już wiadomo, że tych prac nie ukończy i tu się rodzą problemy.
Wiadomym jest, że za nieterminowe wykonanie zostaną naliczone kary potrącane z wynagrodzenia, ale jak przesunąć płatność za ostatni etap prac, które przesuną się na styczeń?
Witam Chcę poruszyć następujący problem: firma wykonująca remont budynku na podstawie umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o wartości poniżej progu unijnego ma zakończyć prace do 15 grudnia, ale już wiadomo, że tych prac nie ukończy i tu się rodzą problemy. Wiadomym jest, że za nieterminowe wykonanie zostaną naliczone kary potrącane z wynagrodzenia, ale jak przesunąć płatność za ostatni etap prac, które przesuną się na styczeń?
1
2016-11-08 07:02 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Czy to oznacza że umowa dopuszcza możliwość ostatecznej zapłaty przed zakończeniem prac?
Czy to oznacza że umowa dopuszcza możliwość ostatecznej zapłaty przed zakończeniem prac?
0
2016-11-08 18:58 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy