Forum


Powrót Podmiotowe środki dowodowe w nowej ustawie Pzp - postępowanie krajowe

A.

Agnieszka .....

1

Jak rozumiecie Państwo art. 274 nowej ustawy?
Wariant 1
Wykonawcy nie składają PŚD razem z ofertą, składa je tylko wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie (zamawiający korzysta z art. 274 ust. 1).
Jeśli wykonawca nie złoży PŚD na wezwanie z art. 274 ust. 1, zamawiający wzywa go ponownie o PŚD z art. 274 ust. 2?

Wariant 2
Czy zamawiający może odstąpić od art. 274 ust. 1 i żądać od wszystkich wykonawców złożenia PŚD razem z ofertą? Wówczas, w przypadku wykonawców, którzy nie złożyli PŚD z ofertą, wzywa do ich złożenia na podstawie art. 274 ust. 2?
Jak rozumiecie Państwo art. 274 nowej ustawy? Wariant 1 Wykonawcy nie składają PŚD razem z ofertą, składa je tylko wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie (zamawiający korzysta z art. 274 ust. 1). Jeśli wykonawca nie złoży PŚD na wezwanie z art. 274 ust. 1, zamawiający wzywa go ponownie o PŚD z art. 274 ust. 2? Wariant 2 Czy zamawiający może odstąpić od art. 274 ust. 1 i żądać od wszystkich wykonawców złożenia PŚD razem z ofertą? Wówczas, w przypadku wykonawców, którzy nie złożyli PŚD z ofertą, wzywa do ich złożenia na podstawie art. 274 ust. 2?
0
2020-12-08 09:44 0

W.

Wojciech .....

Fachowiec 596

ad.1 dokumenty potwierdzające spełnienie warunków przez wykonawcę - zasada jak teraz 26.1 i 2 oraz 26.3
ad. 2 jeśli zostaną zakwalifikowane jako częśc oferty co ma wynikać z SWZ
ad.1 dokumenty potwierdzające spełnienie warunków przez wykonawcę - zasada jak teraz 26.1 i 2 oraz 26.3 ad. 2 jeśli zostaną zakwalifikowane jako częśc oferty co ma wynikać z SWZ
0
2020-12-08 11:21 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy