Forum


Powrót warunek zdolności finansowej

K.

Katarzyna .....

1

Witam,
Zamawiający jako warunek w postępowaniu postawił, że Wykonawca musi posiadać środki finansowe, lub zdolność kredytową na kwotę 700 000 zł.
Wykonawca na wezwanie przesyła zaświadczenie z banku, że posiada środki na:
1.rachunku bieżącym 650 000 zł
2. rachunku VAT 100 000 zł
Czy Zamawiający może zsumować te dwa konta, czy rachunku VAT się nie uwzględnia?
Witam, Zamawiający jako warunek w postępowaniu postawił, że Wykonawca musi posiadać środki finansowe, lub zdolność kredytową na kwotę 700 000 zł. Wykonawca na wezwanie przesyła zaświadczenie z banku, że posiada środki na: 1.rachunku bieżącym 650 000 zł 2. rachunku VAT 100 000 zł Czy Zamawiający może zsumować te dwa konta, czy rachunku VAT się nie uwzględnia?
0
2020-12-08 13:29 0

K.

Karolina .....

86

Tak, środki zgromadzone na rachunku VAT należy uznać za środki, którymi dysponuje wykonawca, a zatem można je wliczyć do salda na rachunku bieżącym. Moim zdaniem wykonawca zrobił obrót i wystawił fakturę na 750 000 zł
Tak, środki zgromadzone na rachunku VAT należy uznać za środki, którymi dysponuje wykonawca, a zatem można je wliczyć do salda na rachunku bieżącym. Moim zdaniem wykonawca zrobił obrót i wystawił fakturę na 750 000 zł
0
2020-12-08 14:14 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy