Forum


Powrót szacowanie wartości zamówienia

K.

Katarzyna .....

0

Gmina posiada jednostkę organizacyjną, która posiada samodzielność finansową , ta jednostka planuje ogłosić zapytanie ofertowe na wywóz śmieci ze szkół podstawowych w gminie. wartość szacunkowa tego zadania to około 21.000,00 zł. , jednostka ta nie posiada swojej strony bip, nie posiada też dostępów do logowania do BZP, chce aby Gmina zrobiła to pod swoimi loginami, ale problem jest taki, że Gmina w maju 2020 r. zrobiła przetarg na wywóz śmieci od mieszkańców na kwotę prawie 440.000,00 euro. Czy jeśli to zrobi gmina na swoim koncie to musi zsumować wartości i zrobić przetarg unijny.
Gmina posiada jednostkę organizacyjną, która posiada samodzielność finansową , ta jednostka planuje ogłosić zapytanie ofertowe na wywóz śmieci ze szkół podstawowych w gminie. wartość szacunkowa tego zadania to około 21.000,00 zł. , jednostka ta nie posiada swojej strony bip, nie posiada też dostępów do logowania do BZP, chce aby Gmina zrobiła to pod swoimi loginami, ale problem jest taki, że Gmina w maju 2020 r. zrobiła przetarg na wywóz śmieci od mieszkańców na kwotę prawie 440.000,00 euro. Czy jeśli to zrobi gmina na swoim koncie to musi zsumować wartości i zrobić przetarg unijny.
0
2020-12-10 12:21 0

K.

Katarzyna .....

0

zamiast "zapytanie ofertowe" powinno być "przetarg"
zamiast "zapytanie ofertowe" powinno być "przetarg"
0
2020-12-10 12:23 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy