Forum


Powrót Dokumenty od podmiotu udostępniającego zasoby

I.

Ilona .....

3

Witam.
Mam pytanie Wykonawca przedkłada oświadczenie wstępne do oferty w którym podaje poleganie na zasobach podmiotu (tj. firma udostępnia osobę kierownika budowy) w ofercie jest też zobowiązanie tej firmy. Teraz wzywam wykonawcę o uzupełnienie dokumentów tj. wykaz osób, wykaz robót itp. czy wystarczy jeżeli w wykazie osób poda mi że wskazany kierownik w oświadczeniu i zobowiązaniu jest podmiotem. No i oczywiście dokumenty dotyczące braku podstaw wykluczenia od podmiotu. Dobrze myślę:)?
Witam. Mam pytanie Wykonawca przedkłada oświadczenie wstępne do oferty w którym podaje poleganie na zasobach podmiotu (tj. firma udostępnia osobę kierownika budowy) w ofercie jest też zobowiązanie tej firmy. Teraz wzywam wykonawcę o uzupełnienie dokumentów tj. wykaz osób, wykaz robót itp. czy wystarczy jeżeli w wykazie osób poda mi że wskazany kierownik w oświadczeniu i zobowiązaniu jest podmiotem. No i oczywiście dokumenty dotyczące braku podstaw wykluczenia od podmiotu. Dobrze myślę:)?
0
2020-12-10 13:48 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 849

Najpierw wzywa pani wykonawcę o złożenie dokumentów z 26.1 lub 2 i np. w tym dokumentów wykonawcy i podmiotu trzeciego dotyczących braku podstaw wykluczenia i wykazu osób sporządzonego przez wykonawcę. W wykazie wykonawca powinien zaznaczyć, że podstawą dysponowania tą osobą jest zobowiązanie podmiotu trzeciego. Czyli generalnie pani tok myślenia jest prawidłowy ;).
Najpierw wzywa pani wykonawcę o złożenie dokumentów z 26.1 lub 2 i np. w tym dokumentów wykonawcy i podmiotu trzeciego dotyczących braku podstaw wykluczenia i wykazu osób sporządzonego przez wykonawcę. W wykazie wykonawca powinien zaznaczyć, że podstawą dysponowania tą osobą jest zobowiązanie podmiotu trzeciego. Czyli generalnie pani tok myślenia jest prawidłowy ;).
0
2020-12-10 14:02 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy