Forum


Powrót Podmiot nieudostępniający a podwykonawstwo

I.

Ilona .....

3

Mam pytanie Wykonawca przedkłada oświadczenie wstępne do oferty w którym podaje poleganie na zasobach podmiotu (tj. firma X udostępnia osobę projektanta z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej ) w ofercie jest też zobowiązanie tej firmy jest ona wykazana w oświadczeniu wstepnym. Ponadto wykonawca wykazuję tą firmę X jako podwykonawcę do opracowania dokumentacji budowlanej i w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia w części dotyczącej oświadczenia dotyczącego podwykonawcy niebędącego podmiotem. Czy jest to prawidłowe?
Mam pytanie Wykonawca przedkłada oświadczenie wstępne do oferty w którym podaje poleganie na zasobach podmiotu (tj. firma X udostępnia osobę projektanta z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej ) w ofercie jest też zobowiązanie tej firmy jest ona wykazana w oświadczeniu wstepnym. Ponadto wykonawca wykazuję tą firmę X jako podwykonawcę do opracowania dokumentacji budowlanej i w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia w części dotyczącej oświadczenia dotyczącego podwykonawcy niebędącego podmiotem. Czy jest to prawidłowe?
0
2020-12-10 15:16 0

K.

Karolina .....

86

Jaki był warunek udziału w postępowaniu?
Jaki był warunek udziału w postępowaniu?
0
2020-12-11 08:19 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy