Forum


Powrót Brak informacji w formularzu oferty o ilości stron oferty i załącznikach

M.

Małgorzata .....

2

Witam. Otrzymaliśmy jedną jedyną ofertę w postępowaniu. Bardzo nam zależy, żeby przeszła i żebyśmy pomyślnie zakończyli postępowanie. W złożonej ofercie Wykonawca nie ponumerował stron, a w punkcie w którym było miejsce na wypełnienie z ilu stron składa się oferta i co na której stronie Wykonawca składa - nie wypełnił. Czy powinniśmy podjąć jakieś konkretne kroki w tej sprawie? Wezwać do wyjaśnień? Poprawić jako omyłkę pisarską?
Witam. Otrzymaliśmy jedną jedyną ofertę w postępowaniu. Bardzo nam zależy, żeby przeszła i żebyśmy pomyślnie zakończyli postępowanie. W złożonej ofercie Wykonawca nie ponumerował stron, a w punkcie w którym było miejsce na wypełnienie z ilu stron składa się oferta i co na której stronie Wykonawca składa - nie wypełnił. Czy powinniśmy podjąć jakieś konkretne kroki w tej sprawie? Wezwać do wyjaśnień? Poprawić jako omyłkę pisarską?
0
2020-12-11 09:11 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 931

Nie należy nic robić. Jest to błąd formalny, który nie ma wpływu na treść merytoryczną oferty i treść przyszłej umowy. Proszę dalej procedować i zignorować to, że wykonawca nie ponumerował stron.
Nie należy nic robić. Jest to błąd formalny, który nie ma wpływu na treść merytoryczną oferty i treść przyszłej umowy. Proszę dalej procedować i zignorować to, że wykonawca nie ponumerował stron.
0
2020-12-11 09:17 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy