Forum


Powrót Omyłka rachunkowa czy inna omyłka

K.

Katarzyna .....

26

Wartość oferty była suma wartości podstawowej i wartości prawa opcji. Wynikało to i z treści SIWZ i z załącznika sporządzonego tabelarycznie.
W postępowaniu oferty złożyło dwóch Wykonawców, jeden wyliczył prawidłowo wartość oferty tj. zsumował wartość zamówienia podstawowego i wartość opcji, natomiast drugi Wykonawca wpisał wartość podstawową jako wartość oferty, nie dodał wartości prawa opcji.
Chcę poprawić ofertę tylko nie wiem czy zaliczyć ten błąd do oczywistej omyłki rachunkowej, czy do inna omyłki polegającj na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodująca istotnej zmiany w treści oferty?
Wartość oferty była suma wartości podstawowej i wartości prawa opcji. Wynikało to i z treści SIWZ i z załącznika sporządzonego tabelarycznie. W postępowaniu oferty złożyło dwóch Wykonawców, jeden wyliczył prawidłowo wartość oferty tj. zsumował wartość zamówienia podstawowego i wartość opcji, natomiast drugi Wykonawca wpisał wartość podstawową jako wartość oferty, nie dodał wartości prawa opcji. Chcę poprawić ofertę tylko nie wiem czy zaliczyć ten błąd do oczywistej omyłki rachunkowej, czy do inna omyłki polegającj na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodująca istotnej zmiany w treści oferty?
0
2020-12-14 22:25 0

K.

Katarzyna .....

Fachowiec 623

Jeżeli z opisu sposobu obliczenia ceny w SIWZ wynikało, że miał zsumowac te wartości, to poprawić jako omyłke rachunkową :)
Jeżeli z opisu sposobu obliczenia ceny w SIWZ wynikało, że miał zsumowac te wartości, to poprawić jako omyłke rachunkową :)
0
2020-12-15 07:46 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy