Forum


Powrót Wezwanie do złożnia pełnomocnictwa

K.

Katarzyna .....

26

W związku, iż Wykonawca złożył w postępowaniu wadliwe pełnomocnictwo (kopie pełnomocnictwa), wezwałam Wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 3a do złożenia pełnomocnictwa w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
W związku, iż jest to oferta druga w kolejności, Wykonawca może mi nie uzupełnić pełnomocnictwa (nie żądaliśmy wadium) - co w takim przypadku powinnam zrobić - odrzucić ofertę, ale na jakiej podstawie prawnej?
W związku, iż Wykonawca złożył w postępowaniu wadliwe pełnomocnictwo (kopie pełnomocnictwa), wezwałam Wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 3a do złożenia pełnomocnictwa w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. W związku, iż jest to oferta druga w kolejności, Wykonawca może mi nie uzupełnić pełnomocnictwa (nie żądaliśmy wadium) - co w takim przypadku powinnam zrobić - odrzucić ofertę, ale na jakiej podstawie prawnej?
0
2020-12-15 09:07 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 721

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest ona nieważna na podstawie odrębnych przepisów w związku z art. 99 § 1 Kodeksu cywilnego.
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest ona nieważna na podstawie odrębnych przepisów w związku z art. 99 § 1 Kodeksu cywilnego.
0
2020-12-15 09:21 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy