Forum


Powrót dostawa energii elektrycznej

A.

Anna .....

30

Witam,
Postep. na energię elektrycznę. Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postep. dot. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, żąda aby Wykonawca posiadał aktualną (tj. ważną na dzień składania ofert) zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r, poz. 755 z późn. zm.).
Moje pytanie: Czy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z nich musi spełniać samodzielnie warunek dot. posiadania aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,czy wystarczy jak tylko jeden z nich posiada koncesję?
Witam, Postep. na energię elektrycznę. Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postep. dot. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, żąda aby Wykonawca posiadał aktualną (tj. ważną na dzień składania ofert) zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r, poz. 755 z późn. zm.). Moje pytanie: Czy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z nich musi spełniać samodzielnie warunek dot. posiadania aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,czy wystarczy jak tylko jeden z nich posiada koncesję?
0
2020-12-15 10:30 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 861

Ja żądałabym od każdego wykonawcy, dlatego, że koncesję wydaje się na sprzedaż energii. Jeśli koncesję miałby tylko jeden z nich, to co miałby robić ten drugi?
Ja żądałabym od każdego wykonawcy, dlatego, że koncesję wydaje się na sprzedaż energii. Jeśli koncesję miałby tylko jeden z nich, to co miałby robić ten drugi?
0
2020-12-15 11:34 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy