Forum


Powrót Pełnomocnictwo

M.

Monika .....

27

Wykonawca złożył wadium podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym ubezpieczyciela, które jest OK (podpis zweryfikowany pozytywnie). Dodatkowo do wadium zostało załączone pełnomocnictwo osoby która wystawiała gwarancję ubezpieczeniową zapłaty wadium. Podpisy również pozytywnie zweryfikowane przez umocowane osoby tylko, że pełnomocnictwo jest z datą 21.05.2020 i jedna osoba podpisała 21.05.2020 a druga 20.05.2020. Czy pełnomocnictwo jest ważne?
Wykonawca złożył wadium podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym ubezpieczyciela, które jest OK (podpis zweryfikowany pozytywnie). Dodatkowo do wadium zostało załączone pełnomocnictwo osoby która wystawiała gwarancję ubezpieczeniową zapłaty wadium. Podpisy również pozytywnie zweryfikowane przez umocowane osoby tylko, że pełnomocnictwo jest z datą 21.05.2020 i jedna osoba podpisała 21.05.2020 a druga 20.05.2020. Czy pełnomocnictwo jest ważne?
0
2020-12-15 13:50 0

A.

Aneta .....

Fachowiec 111

tak, jest ważnę z mocą złożenia drugiego podpisu.
tak, jest ważnę z mocą złożenia drugiego podpisu.
0
2020-12-15 16:10 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy